Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Obec Malé Hradisko, č.p. 60, 798 49 Malé Hradisko

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace,
  Malé Hradisko 364
  798 49 Malé Hradisko

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace,
  Malé Hradisko 364
  798 49 Malé Hradisko

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po-Pá: 6:30 - 16:00 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  Telefon: +420 582 399 103
  Mobil: +420 724 583 105

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.msmalehradisko.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  msmalehradisko@volny.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  msmalehradisko@volny.cz

5. Případné platby lze poukázat

180904858/0300 (Poštovní spořitelna, ČSOB)

6. IČ

70984026

7. DIČ

-

8. Dokumenty

9. Žádosti o informacích

msmalehradisko@volny.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9z9kui7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Malé Hradisko 364, 798 49 Malé Hradisko

Osobně: Malé Hradisko 364, 798 49 Malé Hradisko

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

*odkaz na stránku formulářů, příp. zde uvést jednotlivé formuláře*

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly žádné stanoveny

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřskou školu Malé Hradisko, příspěvkovou organizaci, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019