Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Malé Hradisko
Malé Hradisko 60
798 49 Malé Hradisko

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování ...

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace,
  Malé Hradisko 364
  798 49 Malé Hradisko

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace,
  Malé Hradisko 364
  798 49 Malé Hradisko

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po-Pá: 6:30 - 16:00 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 582 399 103
  mobilní telefon: +420 724 583 105

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msmalehradisko.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace,
  Malé Hradisko 364
  798 49 Malé Hradisko

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  msmalehradisko@volny.cz 

 • 4.8 Datová schránka

  9z9kui7

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 180904858/0300 (Poštovní spořitelna, ČSOB)

6. IČO

70984026

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: msmalehradisko@volny.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9z9kui7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Malé Hradisko, příspěvková organizace, Malé Hradisko 364 798 49 Malé Hradisko

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Malé Hradisko, příspěvkové organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. GDPR

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.