Drobečková navigace

Úvod > Charakteristika

Charakteristika MŠ

  • Budova MŠ byla postavena v roce 1964, jako účelová, v akci „Z“.
  • Po stránce stavební je plně schopna provozu, odpovídá stávajícím podmínkám.
  • V provozu je od září 1964.

Na podzim 2019 si připomeneme 55 let trvání MŠ. Mateřská škola má kapacitu pro 25 žáků, dlouhou dobu tato kapacita nebyla naplněna z důvodu nízkého počtu dětí, až v posledních 5 letech jsme docílili plné naplněnosti a to získáním zájmu rodičů z okolních obcí. Klima naší školy se vyznačuje srdečností, vstřícností a partnerskými vztahy s rodiči i veřejností. MŠ navštěvují děti od 2 do 6 let, případně děti s odloženou školní docházkou. Třída je vybavena tak, aby vyhovovala celodennímu pobytu dětí v MŠ. Je tu umístěn optimální nábytek, který je dětem přístupný. Hračky jsou z velké části umístěny tak, že si je děti mohou samostatně brát. Hračky i pomůcky se snažíme v rámci finančních možností obměňovat a doplňovat. Prostory odpovídají počtu dětí.

Součástí školy je školní jídelna, která byla otevřena v roce 1981 s kapacitou cca 70 obědů. Pro využití této kapacity nabízíme stravování i místním žákům základní školy. Dále byla zřízena při škole vedlejší hospodářská činnost a to poskytování stravování pro místní důchodce. Schválením okresního hygienika od roku 1994 naše škola může poskytovat tyto stravovací služby.

Prostředí školy

MŠ je škola venkovského charakteru, byla postavena na konci malé vesnice v pěkném přírodním prostředí, stranou od hluku a smogu silnice. Na budovu navazuje velká zahrada s terasou. Zahrada je bohatě vybavena rozmanitými herními prvky. Ráz okolní krajiny je kopcovitý, neboť se nacházíme v srdci Drahanské vrchoviny, MŠ je obklopena loukami a lesy, což využíváme k vycházkám, pozorování přírody, hrám a výletům. Můžeme pozorovat rozmanitou floru i faunu, v okolí se nachází chráněné lokality se vzácnými rostlinami i živočichy.  Tyto podmínky a charakter lokality školy a jejího okolí poskytují bohaté možnosti,  z nichž vycházíme v ŠVP, v němž se zaměřujeme na soustavné a citlivé vedení dětí k lásce a ochraně přírodního prostředí.