O školce

MŠ je škola venkovského charakteru, byla postavena na konci malé vesnice v pěkném přírodním prostředí, stranou od hluku a smogu silnice. Na budovu navazuje velká zahrada s terasou. Zahrada je bohatě vybavena rozmanitými herními prvky.

Ráz okolní krajiny je kopcovitý, neboť se nacházíme v srdci Drahanské vrchoviny, MŠ je obklopena loukami a lesy, což využíváme k vycházkám, pozorování přírody, hrám a výletům. Můžeme pozorovat rozmanitou floru i faunu, v okolí se nachází chráněné lokality se vzácnými rostlinami i živočichy.

Tyto podmínky a charakter lokality školy a jejího okolí poskytují bohaté možnosti, z nichž vycházíme v ŠVP, v němž se zaměřujeme na soustavné a citlivé vedení dětí k lásce a ochraně přírodního prostředí.